اهداف عملیاتی:

1- تبیین، انعکاس و ترویج ارزش‌ها و فرهنگ غنی دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی.

2- اندیشه‌پروری، معرفت‌افزایی و تبیین مبانی نظری، شاخص‌ها و معیارهای امروزی نحوه حضور موفق و فعال دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و تبیین راه‌کارهای ترویج و گسترش آن.

3- انتقال آرمان‌های ارزشی و بینش‌های دفاع مقدس و مقاومت به نسل جوان در قالب‌های نو.

4- استفاده از ابزارهای نوين رسانه‌ای، هنری و… در فضای مجازی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت.

5- جلب مشارکت، حمایت و سهیم نمودن نهادهای فعال فرهنگی مردمی مؤثر در فضای مجازی.

6- شناسائی، شبکه‌سازی و به کارگیری فعالان فضای مجازی متخصص و متعهد در حوزه دفاع مقدس و مقاومت.

7-  ايجاد زير ساخت‌های لازم جهت حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی.

8- جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان و تشکل‌های صنفی حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی.

9- تشکیل هیئت اندیشه‌ورزان تخصصی فضای مجازی جهت تهیه نقشه راه برای فعالیت بنیاد در فضای مجازی.

10- ترغیب و تشویق متخصصین و فعالان فضای مجازی در خلق آثار جديد با محوریت دفاع مقدس و مقاومت.

11- جذب، هدايت و سازماندهی گروه‌های تخصصی از بین دانشجويان، هنرجويان و ديگر جوانان مبتکر و خلاق.

12- ایجاد زیر ساخت و فراهم نمودن امکانات براي تولید محتوای دیجیتال جهت نشر در فضای مجازی.

 

شرکت کنندگان محترم به منظور راحتی در ارسال اثار خود می توانید پس از تکمیل فرم اثر ، آثار خود را به صورت فشرده در فضای مجازی ( پیام رسان سروش ) به آدرس

defafestival@  ارسال نمایید 

نکته مهم :‌

در زمان تکمیل فرم در قسمت توضیحات ارسال از طریق نرم افزار سروش قید شد 

مهلت ارسال آثار تا آخر آذر ماه 1400 تمدید شد

قوت در فضای مجازی