به سایت ششمین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی  خوش آمدید

فرا خوان ارسال اثر

 فراخوان آثار به دبیرخانه جشنواره ملی      

ششمین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی

در محور های  

1- پویا نمایی 

2- نرم افزار های کاربردی  

3- محصولات صوتی و تصویری  

4- پیام های مجازی

5- پایگاه های اطلاع رسانی و پیام رسان ها 

فهرست