به سایت سومین جشنواره ملی افتخار من  خوش آمدید

فرا خوان ارسال اثر

 فراخوان آثار به دبیرخانه جشنواره ملی افتخار من    

جشنواره افتخار من 

در بخش های 

1-  فیلم کوتانه 3 الی 5 دقیقه ای ( حجم  40 مگابیت )

2- فایل صوتی 3 الی 5 دقیقه ای 

3- عکس نوشته 

4- خاطره 

 

آثار ارسالی توسط همسران ، فرزندان ، نوادگان و بستگان رزمندگان تهیه گردد 

فهرست