روش ارسال اثر

(داشتن ایمیل معتبر الزامی می باشد)

 

ثبت نام در سایت جشنواره و ایجاد محیط کاربری اختصاصی

در صفحه اول روی گزینه ثبت نام زده و فرم ثبت نام برای شما ظاهر می شود و  مشخصات کامل فردی در مرحله اول و مرحله دوم را به دقت پرکنید و گزینه (ثبت و رفتن به مرحله بعدی) را کلیک کنید و در آخر فرم مخصوص اثر را پر کنید و فایل خود را بارگزاری کنید.

روند نامگذاری استاندارد فایل ارسالی به صورت زیپ  ( Zip ) :

شماره فایل – نام خانوادگی به انگلیسی – حرف اول نام – 1401

نمونه: برای کاربر با نام و نام خانوادگی محمد یارولی:

1401-M-Yarvali-01

1401-M-Yarvali-02

نکته:

حجم آثار نباید از 40  مگابایت بیشتر باشد (لطفا از اینترنت پایدار و سریع استفاده کنید )

فهرست