هنرها و سرگرمی های دیجیتال

آثار این بخش انواع مختلف محتواهای دیجیتال شامل موشن گرافیک (و انواع آن، اینفوگرافیک، پوستر، عکس نوشت، پویانمایی و بازی‌های دیجیتال است که دارای شرایط زیر است:

در حوزه دفاع مقدس و مقاومت باشد

مدت زمان انواع آثار موشن گرافیک و پویانمایی حداکثر 5 دقیقه باشد

آثار ارائه شده می‌تواند تولیدی، اقتباسی و ترکیبی باشد

رعایت حقوق مالکیت معنوی به عهده ارسال کننده اثر باشد

معیارهای ارزیابی:

1) ترکیب‌بندی صحیح و استفاده درست از عناصر بصری

2) خلاقیت و نوآوری

3) رعایت اصول و مبانی طراحی و تصویر

4) گویایی و رسایی پیام

5)کاربر پسند بودن

6)کیفیت محتوا

7)گستره عرضه ( روشهای عرضه و دراختیار بودن ،تعداد بارگیری و اصالت (Register))

8)کیفیت هنری

فهرست