نرم افزارهای کاربردی

آثار این بخش شامل برنامه‌های کاربردی است که بر پایه رایانه، تلفن همراه یا ترکیبی طراحی شده‌اند و با سیستم‌های عامل اندروید، iOS، ویندوز و … سازگار هستند و در حوزه دفاع مقدس و مقاومت فعالیت می‌کنند.

معیارهای ارزیابی:

1) تنوع پلتفرم (وب ، رایانه، تلفن همراه)

2) قابلیتهای جانبی ( فرم و محتوا)

3) کاربر پسند بودن (تجربه کاربر)

4) کیفیت محتوا (کاربردی بودن مطالب یا خدمات)

5)کیفیت هنری (واسط کاربری)

6) گستره عرضه (روشهای عرضه و دراختیار بودن، تعداد بارگیری، نصب فعال و اصالت (Register))

فهرست