روش ارسال اثر

 

ثبت نام در سایت جشنواره و ایجاد محیط کاربری اختصاصی

تکمیل فرم شرکت در جشنواره و ارسال مشخصات (نام و نام خانوادگی، موضوع انتخابی، شماره تماس و نشانی پستی)

شرکت کنندگان پس از ثبت نام و فعالسازی حساب کاربری خود میتوانند از طریق منو ارسال فایل جهت ارسال آثار خود اقدام کنند.

روند ارسال فایل : در بخش ارسال فایل روی گزینه ارسال فایل کلیک کرده  .فایل خود با نامگذاری استاندارد را به درون صفحه کشیده و رها میکنیم . منتظر شوید تا تیک سبز رنگی در بالای فایل ظاهر شود. سپس در قسمت توضیحات مشخصات اثر و رشته ای که میخواهید در آن شرکت کنید را نوشته و ارسال کنید.

روند نامگذاری استاندارد فایل ارسالی:

شماره فایل – نام خانوادگی به انگلیسی – حرف اول نام – 99

نمونه: برای کاربر با نام و نام خانوادگی محمد یارولی:

99-M-Yarvali-01

99-M-Yarvali-02

بارگذاری آثار در بخش مربوط و دریافت کد رهگیری

 

نکته:

حجم آثار نباید از  50 مگابایت بیشتر باشد (لطفا از اینترنت پایدار و سریع استفاده کنید )