روش ارسال اثر

ثبت نام در سایت جشنواره و ایجاد محیط کاربری اختصاصی

از منوی سمت چپ گزینه ارسال اثر کلیک کرده، مشخصات کامل فردی در مرحله اول و مرحله دوم را به دقت پرکنید و گزینه (ثبت و رفتن به مرحله بعدی) را کلیک کنید و در آخر فرم مخصوص اثر را پر کنید و فایل خود را بارگزاری کنید.

در مواردی که اثر شما با پست ارسال می شود حتما در فرم ارسال اثر گزینه ارسال پستی را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که حتما نام و نام خانوادگی خود را همراه فایل ارسال پستی ارسال فرمایید.

روند نامگذاری استاندارد فایل ارسالی:

شماره فایل – نام خانوادگی به انگلیسی – حرف اول نام – 1400

نمونه: برای کاربر با نام و نام خانوادگی محمد یارولی:

1400-M-Yarvali-01

1400-M-Yarvali-02

 

نکته:

حجم آثار نباید از  50 مگابایت بیشتر باشد (لطفا از اینترنت پایدار و سریع استفاده کنید )