جوایز جشنواره در تمامی بخش­ها به شرح زیر است:

نفرات اول، دوم و سوم: تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی

تقدیر: لوح تقدیر + جایزه نقدی

فهرست