اهداف راهبردی جشنواره

1–  تبیین، انعکاس و ترویج ارزش‌ها و فرهنگ غنی دفاع مقدس و مقاومت در فضای سایبری.
2-  اندیشه‌پروری، معرفت‌افزایی و تبیین مبانی نظری، شاخص‌ها و معیارهای امروزی نحوه حضور موفق و فعال دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و تبیین راه‌کارهای ترویج و گسترش آن.
3-  انتقال آرمان‌های ارزشی و بینش‌های دفاع مقدس و مقاومت به نسل جوان در قالب‌های نو.
4-  استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای، هنری و… در فضای مجازی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت.
5-  جلب مشارکت، حمایت و سهیم نمودن نهادهای فعال فرهنگی مردمی مؤثر در فضای مجازی.
6-  شناسایی، شبکه‌سازی و به کارگیری فعالان سایبری متخصص و متعهد در حوزه دفاع مقدس و مقاومت.
7-  نمایش منسجم از ظرفیت‌های شناخته شده و پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌های دفاع مقدس و مقاومت در فضای سایبری.
8-  ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای سابری.
9 – جمع‌آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان و تشکل‌های صنفی حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی.
10-  تشکیل هیئت اندیشه‌ورزان تخصصی فضای مجازی جهت تهیه نقشه راه برای فعالیت بنیاد در فضای سایبری.
11-  ارزیابی آثار و محصولات تولید شده مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و انتخاب آثار برگزیده.
12-  ترغیب و تشویق متخصصین و فعالان فضای مجازی در خلق آثار جدید با محوریت دفاع مقدس و مقاومت.
13-  ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره.
14 – جذب، هدایت و سازماندهی گروه‌های تخصصی از بین دانشجویان، هنرجویان و دیگر جوانان مبتکر و خلاق.
15-  ایجاد زیرساخت و فراهم نمودن امکانات برای تولیدات نو و جدید.

فهرست