راهنما

در صورتی که پس از ثبت شماره ، کد تاییده به شماره همراه شما ارسال نشد ، از شماره ای که قصد ثبت نام با آن را دارید ، یک پیامک با متن defa به شماره 10000555000444 ارسال نمایید.

ظرف مدت 24 ساعت حساب کاربری شما فعال و قادر به ارسال اثر خواهید شد . 

توجه : حتما ثبت نام کرده و پس از دریافت نکردن کد ، اقدام به ارسال کد به شماره فوق نمایید . 

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com