شرایط شرکت در جشنواره

 • کلیه آثار بایستی مرتبط با موضوعات دفاع مقدس و منطبق با اهداف جشنواره باشد.
 • مسئولیت حقوقی هر اثر برعهده‌ی شرکت کننده بوده و در صورت تخلف، اثر ارسالی حذف و تبعات متوجه شخص ارسال کننده اثر می باشد.
 • تعداد آثار قابل دریافت از هر شخص حداکثر 3 اثر می باشد.
 • کلیه آثار هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل ارائه هستند.
 • آثار قبلا در جشنواره ای به عنوان اثر برتر تقدیر نشده باشد.
 • تكنيك (روش اجرا) آزاد است.
 • اثر ارائه شده تولیدی، بدیع، مرتبط با موضوعات جشنواره و با رعایت حق تالیف باشد.
 • آثار ارائه شده باید منطبق با آموزه‌های ایرانی اسلامی بوده و نماینده فرهنگ غنی ایرانی باشد.
 • در صورت استفاده از منابع در تولید محتوا، منبع و در صورت لزوم اجازه نامه دسترسی در حاشیه اثر قید گردد.
 • تكميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات جشنواره و تایید صحت اطلاعات ارسالي می‌باشد لذا مسؤولیت صحت اطلاعات ارسالي بر عهده شركت‌كننده است.
 • در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحله‌ای از جشنواره حذف و امتیازات آن سلب می‌شود.
 • تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد داشت.
 • برگزیده شدن در جشنواره منوط به کسب امتیاز بر اسال معیار های ارزیابی داوران می باشد .
 • به تمامی شركت‌كنندگان كه آثارشان حایز حداقل شرایط باشند گواهي شركت داده می‌شود.
 • تصميم‌گيري درباره موارد غیر قابل پيش‌بيني و اعلام‌نشده، بر عهده شورای سیاست‌گذاری جشنواره است.

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com