دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه

دبیر خانه جشنواره و نمایشگاه ، مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهواره ای بنیاد می باشد .

وظایف دبیرخانه عبارت اند از :

  • تبیین خط مشی های داوری و تصویت فرم های داوری هر گروه .
  • تسری نگاهی واحد و ایجاد وحدت رو به در مراحل مختلف داوری
  • ارتباط با دبیران علمی و اجرایی
  • رایزنی در خصوص مسائل ادبی و علمی جشنواره
  • دریافت بانک اطلاعات نشست های علمی و کارگاه های تخصصی از دبیر علمی
  • دریافت بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان و فعالان از دبیر اجرایی
  • دریافت بانک اطلاعات محصولات و آثار ارسالی و آثار برگزیده به جشنواره از دبیر علمی
  • دریافت بانک اطلاعات آثار برگزیده و غرفه های برتر از دبیر اجرایی

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com