درباره ما

اهداف عملیاتی

۱- تبیین ، انعکاس و ترویج ارزش ها و فرهنگ غنی دفاع مقدس و مقاومت در فضای سایبری

۲- اندیشه پروری ، معرفت افزایی و تبیین مبانی نظری ، شاخص ها و معیار های امروزی نحوه حضور موافق و فعال دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی و تبیین راه کارهای ترویج و گسترش آن.

۳- انتقال آرمان های ارزشی و بینش های دفاع مقدس و مقاومت به نسل جوان در قالب های نو

۴- استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای ، هنری و … در فضای مجازی برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت .

۵- جلب مشارکت ، حمایت و سهیم نبودن نهادهای فعال های فرهنگی مردمی موثر در فضای مجازی .

۶- شناسایی ، شبکه سازی و به کارگیری فعالان سایبری متخصص و متعهد در حوزه دفاع مقدس و مقاومت

۷- نمایش منسجم از ظرفیت های ساخته شده و پتانسیل های بالقوه سرمایه های دفاع مقدس و مقاومت های در فضای سایبری .

۸- ایجاد زیر ساخت های لازم جهت حمایت های مادی و معنوی از فعالان حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای سایبری .

۹- جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی از فعالان تشکل های صنفی حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی ،

۱۰- تشکیل هییت اندیشه ورزان تخصصی فضای مجازی جهت تهیه نقشه برای فعالیت بنیاد در فضای سایبری .

۱۱- ارزیابی آثار و محصولات تولید شده مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی انتخاب آثار برگزیده .

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com